Παπασταύρου Σταύρος | ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γρηγόρη Δημήτρης | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αργυρίδης Μάριος | ΜΕΛΟΣ
Γεωργιάδης Νικόλας | ΜΕΛΟΣ
Κυριάκου Λώρης | ΜΕΛΟΣ
Λάρκου Νεόφυτος | ΜΕΛΟΣ
Νικολάου Δημήτρης | ΜΕΛΟΣ
Παπαπέτρου Μιχάλης | ΜΕΛΟΣ
Χαραλαμπίδης Νίκος | ΜΕΛΟΣ